Wydarzenia

KOLEJNE SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU „SPOŁECZNIK”

Z końcem września, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek przeprowadziło kolejną część zajęć organizowanych w ramach Programu „Społecznik” pn.: „Z wiatrem i pod wiatr”.

Celem projektu było zorganizowanie sportowo-przyrodniczych zajęć integracyjnych, na których osoby niepełnosprawne zaprezentowały się jako osoby aktywne społecznie i sportowo.

Spotkanie w ramach przedsięwzięcia odbyło się na terenie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek”. W ramach pierwszej konkurencji każdy uczestnik wykona samolot, który potem szybował nad siatką Następnie podzieleni na grupy uczniowie skakali na piłkach, ścigali się w workach, strącali piłką puszki. W tym dniu można było także poćwiczyć rzuty do kosza, zagrać w softtenis oraz skorzystać z trampoliny, która znajduje się na terenie Ośrodka. Wszyscy beneficjenci mogli obserwowali kręcące się na wietrze tęczowe wiatraki, które dostarczały wiele polisensorycznych wrażeń.

Największe emocje wywołało puszczanie na wietrze kolorowych latawców i baniek mydlanych. Pogoda dopisała, słońce świeciło i przyjemnie spędzony czas szybko minął.

BIEGI LEŚNE

Wychowankowie grup „C” i „D”: Ala, Sebastian oraz Remik w sobotę wzięli udział w XXXVIII Biegach Leśnych w Barlinku. Szybko i sprawnie pokonali trasę 500 m. Po przekroczeniu mety, szczęśliwi i uśmiechnięci stanęli na podium odbierając zasłużone nagrody.

„Z WIATREM I POD WIATR” – W RAMACH PROGRAMU „SPOŁECZNIK

W dniu 21 września Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” rozpoczęło realizację projektu pn.: „Z wiatrem i pod wiatr” współfinansowanego w ramach programu „Społecznik”.

Celem projektu jest zorganizowanie sportowo-przyrodniczych zajęć integracyjnych, na których osoby niepełnosprawne zaprezentują się jako osoby aktywne społecznie i sportowo.

Projekt zajęć integracyjnych ma przeciwdziałać istniejącym w społeczeństwie tendencjom do izolacji osób niepełnosprawnych, które mają prawo do pełnego uczestnictwa i równości w społeczeństwie, pozwolą na zdobycie nowych, cennych doświadczeń i umiejętności, a także stworzyć każdemu dziecku optymalne warunki rozwoju w sferze procesów poznawczych i w sferze emocjonalno-społecznej.

Adresatami projektu są dzieci realizujące obowiązek szkolny w NDOREW oraz uczniowie SP nr 1 w Barlinku.

W pierwszym etapie odbyły się zajęcia przyrodniczo-integracyjne na terenie szkółki leśnej w Moczydle. Pracownicy Nadleśnictwa oprowadzili nas po szkółce, pokazali w jaki sposób dbają o sadzonki, opowiedzieli o życiu leśnych zwierząt. Głównym tematem spotkania były zwyczaje ptaków. Po części edukacyjnej poszliśmy na spacer, podczas którego dzieci zdobywały punkty szukając zdjęć ptaków zamieszkujących Barlinecko-Gorzowską Puszczę.

Każdy uczestnik wycieczki mógł skleić model ptaka, którego puszczaliśmy na wietrze.

Następne spotkanie w ramach projektu odbędzie się na terenie siedziby Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek”, podczas którego odbędą się zawody sportowe.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

„Nie ma śmieci – są surowce” – to hasło tegorocznej edycji sprzątania świata. Tradycyjnie nasi wychowankowie przyłączyli się do międzynarodowej akcji, ruszając ochoczo w zielony lecz zaśmiecony teren.

E. Malicka

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018 przywitał nas zmianami. O reformie oświaty – rodzicom i opiekunom naszych wychowanków – po krótce opowiedziała p. dyrektor Izabela Michno. Jednak ani kapryśna aura, ani wspomniane zmiany nie przeszkodziły nam w rozpoczęciu roku w miłej oraz pogodnej atmosferze.

E. Malicka

SZKOLENIE WARSZTATOWE DLA OPIEKUNÓW – CZ. II

„… samodzielności nie osiągamy z dnia na dzień i nie staje się to na nasze życzenie.”

„Samodzielność jest owocem cierpliwości i wytrwałej zachęty do pracy. Buduje się ją latami, krok po kroku, umiejętność po umiejętności, szansa po szansie.”

Bruce L. Baker

Alan J. Brightman

O rozwijaniu samodzielności oraz barierach jakie temu towarzyszą, rozważali opiekunowie z „Bratka”, którzy na co dzień wspomagają nauczycieli w pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Kolejne szkolenie warsztatowe w ramach projektu „Bliżej do samodzielności – wsparcie rodzin, opiekunów oraz kadry specjalistycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością w realizacji procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej” poprowadziły Izabela Michno oraz Karolina Staszak-Sulikowska.

 E. Malicka

„BLIŻEJ DO SAMODZIELNOŚCI – WSPARCIE RODZIN, OPIEKUNÓW ORAZ KADRY SPECJALISTYCZNEJ DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W REALIZACJĘ PROCESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ” – I Z CYKLU SZKOLEŃ

Zakończenie roku szkolnego – nie oznacza wcale wakacji. W ramach zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Bliżej do samodzielności – wsparcie rodzin, opiekunów oraz kadry specjalistycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością w realizację procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej” odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych szkoleń z grupą pracującą na stanowisku pomocy wychowawcy oraz wolontariuszy pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną – podopiecznymi Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek”.
„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” jak powiedział Henry Ford – dlatego pierwsze ze spotkań – poświęcone było tworzeniu zintegrowanego zespołu, którego wspólnym celem będzie rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, komunikowanie się z osobami niepełnosprawnymi oraz zapobieganie występowaniu zachowań trudnych u podopiecznych.
Efektywny zespół wymaga dobrej atmosfery pracy, otwartej komunikacji i zasobów wiedzy z których mógłby korzystać.
Pierwszy krok mamy za sobą- zgrany zespół, który zamierza się wzajemnie wspierać w pracy z osobami niepełnosprawnymi i wspólnie zdobywać wiedzę na kolejnych szkoleniach.

E. Malicka

ADOS-2 – NOWY STANDARD DIAGNOZY AUTYZMU

ADOS-2 – NOWY STANDARD DIAGNOZY AUTYZMU JUŻ W POLSCE. OD WRZEŚNIA 2017 R. DOSTĘPNY W BARLINKU W STOWARZYSZENIU POMOCY DZIECIOM „BRATEK”

ADOS – 2 – protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

Jest to narzędzie do diagnozowania autyzmu, które na grunt polski zostało zaadaptowane przez Izabelę Chojnicką, Ewę Pisula oraz zespół współpracujących z nimi specjalistów.
ADOS umożliwia diagnozę oraz ocenę autyzmu u dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Najmłodsze dzieci, które mogę być badane to dzieci od 12 miesiąca życia, które potrafią już chodzić i są w stanie poruszać się samodzielnie po pokoju. Narzędzie jest użyteczne do badania zarówno osób niemówiących jak i dobrze posługujących się mową, dla osób z bardzo różnym natężeniem cech autyzmu. Za pomocą ADOS nie możemy badać osób z dodatkowymi niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku, słuchu, motoryki.
Nareszcie specjaliści poza obserwacją zachowań i funkcjonowania dziecka oraz wywiadu z rodzicami dostaną do ręki narzędzie, które pozwoli precyzyjniej określić objawy autyzmu oraz ich natężenie.
Narzędzie umożliwia ocenę charakterystycznych dla autyzmu objawów, tj.: interakcje społeczne, komunikacja oraz stereotypowe zachowania.
Dzięki ADOS – 2 specjalistom łatwiej będzie zaplanować kierunek oddziaływań terapeutycznych oraz monitorować postępy pacjentów w zakresie sfer, w których objawy autyzmu są widoczne.
Na liście certyfikowanych diagnostów posiadających uprawnienia do wykorzystywania narzędzia ADOS – 2 w diagnostyce klinicznej znaleźli się nasi terapeuci: Izabela Michno, Jerzy Drobotko, Karolina Staszak – Sulikowska.
Zainteresowanych badaniem zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia przy ul. H. Sienkiewicza 15 w Barlinku.

Kontakt telefoniczny – 95 7462 447 (sekretariat)
Izabela Michno (neurologopeda, oligofrenopedagog) – tel. 502 732 221
Jerzy Drobotko (pedagog specjalny) – tel. 502 732 224
Karolina Staszak-Sulikowska (pedagog specjalny) – tel. 530 996 640 email: ndorewbarlinek@gmail.com

 

E. Malicka

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny 2016/2017 uważamy za zamknięty. Niesprzyjająca aura nie oszczędziła nas podczas zakończenia roku w NDOREW, wszyscy jednak trzymamy kciuki za piękne, słoneczne i przede wszystkim bezpieczne wakacje.

E. Malicka

CZERWCOWI I WAKACYJNI” SOLENIZANCI

Urodziny Remika, Zuzi, Mai, Sebastiana i Rocha.

E. Malicka

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE – SZKOLNY DZIEŃ TEATRU

W ramach zajęć integracyjnych, wychowankowie oddziałów I – III NDOREW, na zaproszenie uczniów klasy integracyjnej II e ze SP nr 1, uczestniczyli w Szkolnym Dniu Teatru. Wszyscy obejrzeli bajkę pt. „Kopciuszek”. Gromkie brawa były dowodem udanej gry aktorskiej i zadowolenia wszystkich zebranych.

E. Malicka

DZIEŃ SPORTU

„Bratkowe” zmagania sportowe dobiegły końca. Mimo towarzyszącego nam intensywnego słonka, nasi wychowankowie dzielnie przystępowali do każdej z konkurencji. Rodzice i opiekunowie wspierali swoje pociechy na każdym kroku, wzmacniając „ducha walki” i chęć współzawodnictwa. Impreza wyłoniła dumnych zwycięzców, ale nie pozwoliła aby ktokolwiek odszedł z pustymi rękoma. Każdy uczestnik nagrodzony został medalem w ramach podziękowania za udział w sportowych zmaganiach (przy jakże różnych możliwościach).
Składamy również podziękowania dla Dyrektora PG Nr 1 w Barlinku za możliwość zorganizowania Dnia Sportu na boisku „Orlik” oraz dla Szkolnego Klubu Wolontariusza za pomoc w jego przeprowadzeniu.

E. Malicka

DZIEŃ MAMY I TATY

Dzień Mamy i Taty stał się okazją do zaprezentowania, przez naszych wychowanków, tanecznych i aktorskich umiejętności. Barwne stylizacje i ciekawa choreografia porwała oglądających występ rodziców. Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za aktywny udział w przedstawieniu zorganizowanych przez Ich pociechy.

E. Malicka

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW Z „WIŚNIOWEGO SADU”

Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Językowego „w Wiśniowym Sadzie” odwiedziły grupę naszych wychowanków. W ramach poznawania zawodów swoich rodziców, miały okazję zobaczyć jak wyglądają zajęcia naszych podopiecznych prowadzone przez pedagogów. Największe zaciekawienie wywołały obserwowane metody komunikacji, m.in. PECS. Mimo barier komunikacyjnych, zarówno przedszkolaki jak i wychowankowie NDOREW świetnie się ze sobą czuli – czas upłynął na wspólnym przyrządzaniu lodowych deserów, wizycie na placu zabaw i zwiedzeniu ścieżki edukacyjnej. Dziękujemy za odwiedziny.

E. Malicka

„SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I SPRZĘŻONYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU”

W dniu 12.05.2017r w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Barlinku przy ul. Sienkiewicza 15. odbyło się spotkanie seksuologów z rodzicami uczniów Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nt: „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi zaburzeniami rozwoju”. Celem spotkania było przekazanie aktualnej wiedzy na temat seksualności dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, w jej szerokim ujęciu, a w szczególności dotyczącej prawidłowości rozwoju seksualnego, interpretacji obserwowanych zmian rozwojowych oraz polepszenia umiejętności wspólnego, systemowego rozwiązania pojawiających się problemów.
Prowadzący spotkanie Jerzy Drobotko oraz Wojciech Światłowski serdecznie dziękują uczestniczącym rodzicom za bardzo aktywny udział i otwartość w dzieleniu się własnymi doświadczeniami.

E. Malicka

WIZTA KRÓLOWEJ PUSZCZY BARLINECKIEJ

Początek tygodnia był dla naszych wychowanków zaskakujący i zarazem bardzo przyjemny. Z odwiedzinami do „Bratka” zawitała Królowa Puszczy Barlineckiej z Boginką Morianą. Dzieci miały możliwość wysłuchania baśni Romany Kaszczyc o Królowej oraz zapoznania się z jej codziennymi obowiązkami. Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze.

E. Malicka

ZAJĘCIA KULINARNE

Wychowankowie NDOREW wcielili się w role cukierników. Przelewanie, przesypywanie czy odmierzanie za pomocą łyżki i szklanki, to tylko niektóre z czynności odbywających się w ramach zajęć kulinarnych. Podopieczni rozróżniają produkty spożywcze, uczą się zasad estetycznego podawania posiłków, a co za tym idzie – rozwijają swoją samodzielność i sprawność manualną.

E. Malicka

WIELKANOCNY UPOMINEK

Nasi wychowankowie obdarowani zostali przepięknymi ozdobami wielkanocnymi, będą cieszyły oko w każdej sali. Serdeczne podziękowania dla p. Krystyny !

E. Malicka

WSPÓLNE SADZENIE DRZEW

W tym tygodniu uczniowie z NDOREW, SPdP i „Klubiku” pojechali do lasu. Młodzież miała szansę „wykazać się”, sadząc z pracownikami barlineckiego nadleśnictwa – drzewa. Za kilkadziesiąt lat będzie można odpocząć w cieniu „bratkowych” dębów…
Nasi wychowankowie mieli również szansę przysłużyć się zagęszczeniu parku okalającego Ośrodek-schorowane drzewa zastąpione zostały świeżymi sadzonkami.

E. Malicka

„INTERNETOWA MĄDRA GŁOWA”

Trójka naszych uczniów – Hubert, Patrycja oraz Łukasz, wzięła udział w XII edycji konkursu „Internetowa Mądra Głowa”, organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 w Szczecinie. Najwyższą lokatę w punktacji indywidualnej zajęła Patrycja, zdobywając 6 miejsce. Drużyna w komplecie uplasowała się na 9 miejscu (spośród 14 startujących). Naszym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

E. Malicka

UROCZYSTE POWITANIE WIOSNY

E. Malicka

DZIEŃ WODY

„Czysta woda jest niezbywalną wartością, o którą trzeba zabiegać i dbać”
Wychowankowie grup II i F obchodzili dzisiaj „Światowy Dzień Wody”. Nasi podopieczni uczestniczyli z tej okazji w licznych zabawach edukacyjnych, a obchody wspomnianego święta zakończyli łykiem zdrowej wody.

E. Malicka

PRZYGOTOWANIA DO POWITANIA WIOSNY

Trwają…

E. Malicka

DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA – WIZYTA W RATUSZU

Pragniemy podziękować Władzom Miasta Barlinek za solidaryzowanie się z naszymi wychowankami w Dniu Osób z Zespołem Downa.

E. Malicka

WCZESNOWIOSENNE ZAKUPY

W ramach zajęć społeczno-przyrodniczych, grupy C i D wybrały się do sklepu ogrodniczo-budowlanego, w celu zakupu nasion i cebulek kwiatowych. Wydarzenie to poprzedzone było tygodniowym blokiem tematycznym „Robimy zakupy” oraz wprowadzeniem do tematyki wiosennej. Kontynuacją wyjścia do sklepu było uroczyste zasianie i zasadzenie zakupionych nasion i cebulek. Entuzjazm wychowanków widoczny był na każdym etapie wykonywanego zadania.

E. Malicka

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE – CIĄG DALSZY

14 marca wychowankowie grupy „G” gościli w NDOREW zaprzyjaźnione dzieci z klasy II e ze SP nr 1 w Barlinku. W ramach projektu zajęć integracyjnych, tańcem i piosenką, wspólnie przywoływaliśmy wiosnę. Przy akompaniamencie „Wiosny” Vivaldiego, wyczarowaliśmy zieloną łąkę pełną krokusów i przebiśniegów.

E. Malicka

URODZINY PATRYKA

E. Malicka

DZIEŃ PIZZY

W ramach zajęć kulinarnych dzieci z grupy III RW i grupy G po raz kolejny wcieliły się w rolę kucharzy. Tym razem ich zadaniem było przygotowanie pysznej i zdrowej pizzy z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy, który przypadał 9 lutego. Na zajęciach dzieci miały okazję zobaczyć jak powstaje pizza i jakich składników potrzeba, aby ją przygotować. Kiedy ciasto było już gotowe dzieci dostały małe kuleczki, które samodzielnie ugniatały i próbowały uformować w kształt koła. Zajęcia kulinarne to dla dzieci fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki zabawie w gotowanie połączonej z elementami terapii sensorycznej w prosty i przyjemny sposób możemy wspierać dzieci w poznawaniu zmysłowym i rozumieniu przez nie otaczającego ich świata. Mają one nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw. Dzięki warsztatom kulinarnym dzieci rozwijają swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zapoznają się z zasadami savoir- vivre przy stole. A wspólne przyrządzanie posiłków jest okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi.

E. Malicka

BAL KARNAWAŁOWY

Karnawałowe szaleństwo zapanowało w naszym Ośrodku. Wymyślnie przebrane i ucharakteryzowane dzieci bawiły się świetnie, a muzyka rozbrzmiewała w całym budynku.

E. Malicka

„TECHNIKI SAZ W PRACY Z OSOBĄ PRZEJAWIAJĄCĄ TRUDNE ZACHOWANIA”

W ramach zakończenia szkoleniowego maratonu, w miniony weekend odbył się kurs pn. „Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”. Wysoki poziom kursu zagwarantowały prowadzące: dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak oraz mgr Ewa Kuliga, które podzieliły się wiedzą teoretyczną, a co cenniejsze, praktyką terapeutyczną zdobytą w toku wieloletniej pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych. Program kursu obejmował między innymi ocenę funkcjonalną zachowań trudnych, dobór optymalnych strategii modyfikujących zachowania oraz działania proaktywne i wspierające pracę nad zachowaniami trudnymi. Pomimo tego, że kursanci spędzili bardzo pracowity weekend, który zakończył się późnym niedzielnym popołudniem, pełni energii i nowych pomysłów rozpoczęli już kolejny dzień pracy.

E. Malicka

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Z okazji święta babć i dziadków, nasi wychowankowie wraz z wychowawcami i opiekunami, przygotowali dla kochanych seniorów niespodziankę. Przedstawienie na ich cześć, zwieńczone zostało nie lada wyzwaniem – role odwróciły się i częścią artystyczną na dłuższą chwilę zawładnęli pełni werwy dziadkowie, babcie i rodzice. Odpowiednio przebrani, w rytm porywających utworów, dali pokaz tanecznych i aktorskich umiejętności, wykazując się nie lada krzepą ! Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie !

E. Malicka

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE – CZĘŚĆ PLASTYCZNO-MUZYCZNA

Wychowankowie NDOREW (grupa „G”) i uczniowie klasy II e SP nr 1 w Barlinku, w ramach projektu zajęć integracyjnych, uczestniczyli w zajęciach plastyczno-muzycznych. Było to kolejne spotkanie, którego celem było m.in. kształtowanie tolerancji, rozwijanie zachowań społecznych i umiejętności komunikowania się z innymi. Efektem pracy dzieci był kolorowy „karnawałowy łańcuch przyjaźni”.

E. Malicka

„TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE – 3 MODUOWY KURS BAZOWY” – WARSZAWA

Grupa nauczycieli z NDOREW uczestniczyła w kolejnych częściach szkolenia: Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 Modułowy Kurs Bazowy. Szkolenie odbyło się w Warszawie. Prowadzący, dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak , dr Przemysław Bąbel oraz mgr Ewa Kuliga, w ciekawy sposób poruszyli wiele zagadnień dotyczących Stosowanej Analizy Zachowania.

E. Malicka

„I LOVE EVALEO”

Ferie za pasem, a praca wre… Kto jak kto ale pracownicy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek”, zasłużyli na nie jak nikt inny! Za nami kolejne szkolenia. „I love EVALEO czyli jak pokochać ewaluację” to hasło przyświecające Radzie Szkoleniowej poprowadzonej przez p. Karolinę Staszak-Sulikowską. Równie dobre, ze względu na porę, było by „kawa i do roboty” gdyż spotkaliśmy się o 6:45! Wzięliśmy również udział w szkoleniu „Od dźwięków do języka, rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”, które poprowadziła p. Marta Sierocka – Rogala. To nie koniec! Zanim udamy się na feryjny odpoczynek, odbędzie się również szkolenie pn. „Terapia behawioralna w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”.

E. Malicka

KREATYWNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE

W ramach zajęć kreatywnych, uczniowie Z NDOREW spotkali się z absolwentami SPdP. Starsi wychowankowie udzielili młodszym koleżankom wielu cennych wskazówek. Wszyscy mieli okazję zapoznać się z tajnikami decupage – a w związku ze zbliżającym się świętem „Babć i Dziadków” – wykonano piękne podkładki.

E. Malicka

URODZINY PAWŁA

E. Malicka

URODZINY SEBASTIANA

E. Malicka

KOLĘDOWANIE

Uczniowie NDOREW żywo podtrzymują tradycje swoich rodziców i dziadków. W tym roku, niemal natychmiast po powrocie do szkoły ze świątecznej przerwy, przygotowali krótki program bożonarodzeniowy. Jako kolędnicy odwiedzili swoich kolegów i koleżanki z pozostałych grup. Przedstawienie kolędowe spotkało się z żywym odbiorem i zakończyło się wielkim aplauzem ze strony rówieśników i nauczycieli. To jednak nie koniec planów…w czwartek tj. 5 stycznia, kolędnicy pojawią się w barlineckim hospicjum oraz u swoich starszych kolegów z SPdP.

E. Malicka

WARSZTATY – „PRACA POMOCY NAUCZYCIELA – EFEKTYWNE WSPARCIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH”

Przerwa świąteczna to nie dla nas !
Pracownice Niepublicznego Przedszkola „Bratek” uczestniczyły w 2-dniowych warsztatach prowadzonych przez trenerki: Izabelę Michno oraz Karolinę Staszak-Sulikowską. Na „warsztat” poszły: „praca pomocy nauczyciela – efektywne wsparcie działań edukacyjnych”.
Dwa dni upłynęły pod znakiem:
– poznawania swoich mocnych stron, które można wykorzystać w pracy,
– budowania zespołu, który zapewni efektywne wsparcie działań edukacyjnych.
Przyjrzałyśmy się również zagadnieniu wypalenia zawodowego… i wiecie co…? Nas to nie dotyczy ! Pełne energii ruszamy do pracy w Nowy Rok 2017.

E. Malicka

ŚWIĄTECZNA WIZYTA WOLONTARIUSZY

Miło nam było ponownie gościć członków Szkolnego Klubu Wolontariusza z PG Nr 1 w Barlinku wraz z p. Ewą. Wolontariuszki wprowadziły w świąteczny nastrój całą gromadę naszych wychowanków, wyśpiewując piękne polskie kolędy, po czym obdarowały wszystkich słodkościami. Członkowie SKW wsparli nas również podczas roznoszenia świątecznych kartek z życzeniami, za co także serdecznie dziękujemy.

E. Malicka

KUKIEŁKOWE PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, najstarsi uczniowie w Ośrodku przygotowali dla młodszych kolegów kukiełkowe przedstawienie jasełkowe. W ciągu dwóch dni, przedstawienie było prezentowane przed wszystkimi grupami wychowawczymi i spotkało się z ciepłym przyjęciem. Debiutujący aktorzy są przekonani, że to nie ostatnie takie przedstawienie. W planach jest już kolejne – oparte na wierszach polskich pisarzy i wybranych baśniach H. Ch. Andersena.

E. Malicka

I POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA

„Bezpieczeństwo przede wszystkim” –  to hasło, które przyświecało nam cały weekend. Mowa oczywiście o bezpieczeństwie naszych podopiecznych. Zapraszamy do fotorelacji ze zmagań pracowników Stowarzyszenia – w ramach kursu I Pomocy Przedmedycznej.

E. Malicka

MIKOŁAJKI

Lampki na naszej choince zamigotały i świąteczny nastrój szturmem wdarł się do Ośrodka. Miłej atmosferze przysłużył się bardzo Święty Mikołaj, który obdarował wychowanków uściskami oraz słodkościami. (Dzięki uprzejmości Pani Krystyny Palmy, pulchne świąteczne postacie zdobią wejście do naszej placówki, witając przyjeżdżające dzieci.)

 

E. Malicka

URODZINY JUSTYNKI

E. Malicka

V KONCERT INTEGRACYJNY – „BRATEK STORY” CZYLI MAMMA MIA CO ONI POTRAFIĄ !

V Koncert Integracyjny za nami … czas złapać oddech i zacząć cieszyć się efektem wspólnych starań. Piątkowa gala kosztowała wszystkich pedagogów, opiekunów, rodziców i przede wszystkim dzieci – wiele wysiłku i wspólnej rzetelnej pracy. Rezultat przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Wychowankowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” dali z siebie wszystko, a ich tańczących rodziców rozsadzała energia i widoczny w każdym ruchu entuzjazm. Widzom towarzyszył pełen repertuar emocji – od wzruszeń i towarzyszących im łez, po radość i wszechobecny uśmiech. Mamy nadzieję, że utwór „Hallelujah” w wykonaniu p. Piotra Tłustochowicza jak i melodie zespołu „ABBA” pozostaną na długo w pamięci naszych wspaniałych widzów. Z serca dziękujemy darczyńcom oraz współorganizatorom za każdy, choćby najmniejszy wkład, w przygotowanie jakże ważnego dla nas wydarzenia.

E. Malicka

ZABAWA ANDRZEJKOWA

Andrzejkowa atmosfera magii i wróżb towarzyszyła naszym wychowankom w środowe popołudnie. Z niecierpliwością oczekiwali na efekt przelewanego wosku i wspólne zabawy.

E. Malicka

WARSZTATY PLASTYCZNE

Bartłomiej „AROBAL” Kociemba – jeden z najzdolniejszych polskich ilustratorów i grafików, poprowadził dla pracowników Stowarzyszenia warsztaty plastyczne pn. „Jak rozwijać kreatywność i wyobraźnię twórczą u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną”. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

E. Malicka

URODZINY KUBY

E. Malicka

3-MODUŁOWY KURS BAZOWY W KRAKOWIE (18-20.11.2016)

W miniony weekend, grupa nauczycieli z NDOREW uczestniczyła w szkoleniu : Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 Modułowy Kurs Bazowy. Szkolenie odbyło się w Krakowie. Prowadzący, dr Przemysław Bąbel oraz mgr Ewa Kuliga, dostarczyli najistotniejszych wiadomości z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Uczestnicy szkolenia zdobyli wiele cennych wskazówek i informacji dotyczących technik behawioralnych i ich skuteczności w terapii.

E. Malicka

URODZINY KACPRA

E. Malicka

URODZINY ALICJI

E. Malicka

URODZINY MAI

E. Malicka

APEL Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości, gr. A w składzie – Patryk, Magdalena, Łukasz, Aleksandra, Patrycja, Hubert oraz Damian – przygotowała program, który obejmował zaznajomienie wychowanków NDOREW z symbolami państwowymi, garścią informacji o historii Polski oraz ciekawostkami na temat naszego kraju. Apel przebiegał bardzo uroczyście, a zarazem ciekawie.

E. Malicka

URODZINY FRANKA

E. Malicka

WIZYTA NA CMENTARZU

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, dwie grupy wychowanków NDOREW udały się na cmentarz w Barlinku by zapalić znicze mi.in. przy Pomniku Dzieci Utraconych by tym samym uczcić ich pamięć.

E. Malicka

PRZEDSTAWIENIE PT. „JAŚ I MAŁGOSIA”

20 października br. w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek” odbyło się przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”. Młodzi aktorzy z klasy IIe ze Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z p. Marzeną Rychlińską i p. Anną Sumicką przenieśli nas w świat baśni. Akcja rozgrywała się w chacie drwala, w lesie oraz w domku Baby Jagi. Gra młodych aktorów, piękne stroje oraz dekoracje przyciągnęły uwagę dzieci, które z dużym zainteresowaniem oglądały spektakl. Profesjonalna oprawa muzyczna zachęcała dzieci do wspólnej zabawy i śpiewu. Na twarzach maluchów widać było uśmiech i zadowolenie. Nasi uczniowie, za piękny występ, nagrodzili swoich rówieśników gromkimi brawami.

tekst: Teresa Zielińska

E. Malicka

CZYTANIE

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” – Wisława Szymborska

W ramach projektu edukacyjnego: „Poczytajmy!” młodzież z klasy 3.A SPdP odwiedziła grupę G z NDOREW-u, aby poczytać młodszym uczniom wiersze o jesieni. Agata perfekcyjnie wywiązała się z zadania: Fabian, Mateusz i Maciej słuchali jej z zaciekawieniem. Karolina podarowała zaprzyjaźnionej grupie zebrane podczas spaceru kasztany, a także kilka książek. Obie grupy w trakcie wspólnego czytania doskonale się bawiły.

tekst: Aldona Kaczmarek

E. Malicka    

DZIEŃ CHŁOPAKA

W ramach atrakcji, z okazji Dnia Chłopaka, Panie nauczycielki z NDOREW zabrały swoich podopiecznych celem posmakowania włoskich potraw  w Pizzerii „Verona”. Jak widać na załączonych zdjęciach,  specjały przypadły wszystkim do gustu.

SZKOLENIE: TECHNIKI S A Z (24-25.09.2016)

W myśl zasady – kto stoi w miejscu ten się cofa – grupa nauczycieli z NDOREW oraz SPdP uczestniczyła w szkoleniu Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w rozwijaniu mowy i komunikacji prowadzonym przez dr Beatę Urbaniak w Poznaniu.

WYJŚCIE DO MUZEUM (23.09.2016)

Najstarsi uczniowie NDOREW odwiedzili Muzeum Regionalne w Barlinku, gdzie wzięli udział w lekcji historii. W przystępny sposób zapoznali się z informacjami dotyczącymi przeszłości naszego miasta jak i z eksponatami przedstawianymi w muzealnych pomieszczeniach. Bardzo dziękujemy za gościnność i ciekawe opowieści o Barlinku.

WIZYTA W SALONIE FRYZJERSKIM

Kobieta zmienną jest … metamorfozie w salonie p. Andżeliki Pierzchały poddała się Ilonka. Pani fryzjerce serdecznie dziękujemy za wielkie serce i przemiłą obsługę, a naszej wychowance gratulujemy odwagi !

10-te URODZINY SZYMONKA 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Zgodnie z zapowiedziami, w dniu wczorajszym, nastąpiło oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Wychowankowie NDOREW po przywitaniu z wychowawcami oraz opiekunami odwiedzili swoje sale, w których spędzą kolejny pracowity rok. Wspólnemu spotkaniu towarzyszył ciepły akcent w postaci oficjalnego otwarcia Ośrodka Wsparcia „Klubik” dla absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Mamy nadzieję, że nasz entuzjazm podzielą również jego pierwsi podopieczni. Życzymy zapału do pracy w nowym roku szkolnym i wielu sukcesów w zdobywaniu nowych umiejętności !

AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Kolejni nauczyciele Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego uzyskali stopień awansu zawodowego – nauczyciela kontraktowego :
Małgorzata Lewera – nauczyciel – wychowawca
Małgorzata Adamowicz – logopeda
Magdalena Karwecka – nauczyciel – wychowawca
Postępowanie kwalifikacyjne odbyło się 30.08.2016r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. H.Sienkiewicza 15.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

WIZYTA MŁODYCH DEMOKRATÓW – 07.06.2016

Wtorkowy poranek, dnia 7 czerwca dla wychowanków Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego rozpoczął od miłej niespodzianki. Naszą placówkę odwiedziła kilkuosobowa grupa Młodych Demokratów – Stowarzyszenia działającego m.in. w Gorzowie Wlkp. Dzieci otrzymały piękne pudełka prezentowe wypełnione mnóstwem materiałów plastycznych, z których będą miały możliwość stworzyć własne niepowtarzalne prace.

SPACER PO BARLINKU – 24.05.2016

Oliwia, Fabian, Piotr, Mateusz podczas spaceru po Barlinku – był też czas na mały poczęstunek i deser. Dzieci miały okazję zwiedzić Pizzerię „Veronę” oraz lodziarnię na barlineckim rynku. Następnie, pełne wrażeń dzieci wróciły na dalszą część zajęć edukacyjnych do naszego Ośrodka.

SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI – 06.05.2016

„18” URODZINY RAFAŁA I NORBERTA – 22.04.2016

SPRZĄTANIE ŚWIATA – 21.04.2016

AKCJA SADZENIA DRZEWEK – 11.04.2016

Uczniowie NDOREW  zwiedzili tereny leśne. W ramach zajęć – wzięli udział w sadzeniu drzewek. Dziękujemy pracownikom Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Barlinek za stworzenie takiej możliwości. Zostało posadzonych ok. 100 drzewek.

POŻEGNANIE ZIMY I POWITANIE WIOSNY – 05.04.2016

 

KONKURS „INTERNETOWA MĄDRA GŁOWA SZCZECIN – 17.03.2016

W Szczecinie reprezentacja naszych uczniów wzięła udział w finale wojewódzkiego konkursu komputerowego „Internetowa Mądra Głowa”, którego organizatorem był Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Szczecinie. Drugie miejsce w konkursie zajął nasz Jakub.

ZAJĘCIA MUZYKOTERAPIA  – 03.03.2016

Zajęcia muzykoterapii dostarczyły wiele pozytywnych emocji i uśmiechu 🙂

ZAJĘCIA PN. „OCHRONA PRZYRODY” – 29.02.2016

Ochrona przyrody – wspomaganie ptaków gnieżdżących się w dziuplach. Dzień pracy i dobrego uczynku.

WIZYTA STUDYJNA PRACOWNIKÓW NDOREW.  KRAKÓW –  3-5.02.2016

W dniach 03-05 lutego 2016 r. nauczyciele Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Barlinku uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie.
Jest to placówka, przeznaczona dla dzieci i młodzieży, którzy z powodu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego lub zaburzeń genetycznych mają specyficzne trudności. Wszyscy uczniowie są niepełnosprawni ruchowo. Z uwagi na specyfikę trudności rozwojowych większość dzieci nie posługuje się mową. Priorytetem pracy w tej szkole jest m.in. rozwijanie samodzielności uczniów poprzez wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Nauczyciele wychowawcy, terapeuci oraz logopedzi z Ośrodka z Barlinka mogli z bliska przyjrzeć się pracy krakowskich pedagogów i wzbogacić własne doświadczenia, ucząc się od najlepszych.

W spotkaniu studyjnym uczestniczyli:
– Michalina Drożdzyńska,
– Ewa Jałoszyńska,
– Joanna Maciejewska,
– Magdalena Lewera,
– Sławomir Przyłucki,
– Tomasz Maga.

Pracownicy NDOREW w Barlinku składają serdecznie podziękowania Panu Januszowi Meryndzie – Wicedyrektorowi ZSS nr 11 w Krakowie, oraz Pani Alinie Smyczek – pedagogowi specjalnemu, logopedzie i terapeucie wczesnego wspomagania rozwoju, za zaproszenie oraz stworzenie możliwości poznawania dobrych praktyk. Zapraszamy do Barlinka – my też mamy osiągnięcia, którymi chętnie się podzielimy.

SPOTKANIE ZE SMERFEM

Wesołe, karnawałowe spotkanie z Papą Smerfem 🙂

ZABAWA KARNAWAŁOWA – 2016

Trwają ferie zimowe. Zanim nasze dzieci udały się na zasłużony odpoczynek to uczestniczyły w balu karnawałowym. Świetna zabawa i wiele uśmiechu 🙂

DZIEŃ BABCI I DZIADKA – 23.01.2016

Dzień świętowania DNIA BABCI I DZIADKA w NDOREW. Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka „Bratki” składają wszystkim Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia uśmiechu i radości, wszystkiego najlepszego!!!

JASEŁKA – 21.12.2015r

JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE, które przedstawiły nasze dzieci. Obecni byli rodzice i opiekunowie. Występ okazał się bardzo udany – dzieci spisały się rewelacyjnie.

MIKOŁAJKI  – 07.12.2015

Dzieci odwiedził Mikołaj, oczywiście przybył z prezentami. Było wiele radości i uśmiechu. Zanim oczekiwany gość się pojawił, dzieci przygotowały ozdoby i ustroiły „bratkową” choinkę, później dopiero odebrały od Mikołaja prezenty.
mikolaj3

„MOJA MAŁA OJCZYZNA” – MUZEUM REGIONALNE, STARY MŁYN

Uczniowie z jednej z „bratkowych” grup: Rafał, Norbert, Jakub, Mateusz i Iwona realizują w tym roku ścieżkę edukacyjną pod nazwą „Moja Mała Ojczyzna”. Grupa odwiedziła już m.in. Muzeum Regionalne w Barlinku oraz Stary Młyn – Papiernia.

W Muzeum dzięki uprzejmości pani Moniki i jej koleżanki wychowankowie poznali historię naszego miasta. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się historyczne eksponaty – różnego rodzaju urządzenia, którymi kiedyś ludzie pomagali sobie w gospodarstwie domowym. Uczniowie mogli wziąć eksponaty do ręki, spróbować wykonywać nimi te czynności, do których urządzenia były przeznaczone. Po wizycie w Muzeum mogli już w klasie – bawić się w grę polegającą na odszukiwaniu wśród współczesnych urządzeń AGD takich, których przodków spotkaliśmy w Muzeum. Za gościnność Pań opiekujących się Muzeum serdecznie dziękujemy:)

Innego dnia grupa odwiedziła Stary Młyn – Papiernia. Dzięki gościnności szczecińskiej Fundacji opiekującej się obiektem, uczniowie mogli zwiedzić budynek, poznać jego historię i dawne przeznaczenie. Dziękujemy panu Krzysztofowi za miłe przyjęcie i oprowadzenie uczniów po Starym Młynie.

POŻEGNANIE LATA

„POŻEGNANIE LATA” rekreacyjnie i na sportowo. Rywalizacja w grupach i zmagania z wcześniej przygotowanymi zadaniami.

SPRZĄTANIE ŚWIATA – 18.09.2015

Akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA” w obiektywie. Po zebraniu i posegregowaniu odpadów była chwila zasłużonego czasu odpoczynku na łonie natury. Przy sprzyjającej i słonecznej pogodzie

SPOTKANIE Z POLICJANTEM – 10.09.2015

W ramach zajęć szkolnych pod nazwą „Poznajemy zawody” dzisiaj „Bratka” odwiedził policjant z Komisariatu Policji w Barlinku st. sierż. Tomasz Pawłowski.

„Bratkowe” dzieci miały okazję poznawania policyjnych narzędzi pracy m.in. gwizdków, lizaków, kajdanek. Przymierzały również policyjne stroje, a także prezentowały swoje umiejętności przechodzenia przez pasy. Organizatorem tej wizyty była nauczyciel – wychowawca Dorota Ćwiertniak.

Dzieci były bardzo zachwycone spotkaniem. Na jego koniec obejrzały z bliska policyjny radiowóz i z zaciekawieniem do niego wsiadały i włączały policyjne „syreny” 🙂

Za dzisiejszą wizytę Panu Policjantowi serdecznie dziękujemy!!!

SZKOLENIE VB-MAPP

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

AWANS ZAWODOWY TRWA

Dnia 26. sierpnia 2015r. pracownicy Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją, w skład której wchodzili:

Dyrektor NDOREW Izabela Michno i Dyrektor NP Jerzy Drobotko oraz nauczyciele dyplomowani – opiekunowie stażu: Piotr Wójciak, Wojciech Światłowski, Teresa Zielińska.

W tym roku stopień nauczyciela kontraktowego uzyskali:

Martyna Wojtaszak

Joanna Maciejewska

Dominika Strychalska

Aleksandra Kapuśniak

Wszyscy nauczyciele spełnili wymagania formalne, wyczerpująco przedstawili sprawozdania

z przebiegu stażu oraz odpowiedzieli na trudne – nie rzadko, pytania komisji.

Dyrekcja Placówki życzy wszystkim nauczycielom dalszego efektywnego rozwoju zawodowego oraz sukcesów i zadowolenia z pracy.

_DSC

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI – EGZAMIN

Dnia 21. sierpnia 2015r. w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek” odbył się egzamin nauczycieli zatrudnionych w Niepublicznym Dziennym Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i Niepublicznym Przedszkolu „Bratek”.

Egzamin był ostatnim etapem w procedurze uzyskania awansu zawodowego – stopnia nauczyciela mianowanego.

Lista nauczycieli, którzy odbyli egzamin.

 1. Karolina Staszak-Sulikowska,
 2. Ewa Jałoszyńska,
 3. Małgorzata Stadnik,
 4. Alina Bartosik.

Komisję egzaminującą tworzyli Prezes Stowarzyszenia Zofia Sobczak, Dyrektor NDOREW Izabela Michno, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Bratek” Jerzy Drobotko oraz eksperci: Lidia Anna Pyżynska, Jolanta Talaska i Małgorzata Cheba.

Każdy z nauczycieli biorących udział w egzaminie zakończył go pozytywnie. Serdecznie gratulujemy uzyskania zdobytych tytułów oraz życzymy ciągłych sukcesów zawodowych!

Zdjęcie grupowe awanse

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ABSOLWENCI

„PORANNY KRĄG”

W roku szkolnym 2014/2015 odbył się cykl spotkań integracyjnych pod hasłem „POZNAJEMY ŚWIAT ZMYSŁAMI”, w których uczestniczyli uczniowie klas I ze szkół:

 • Szkoła Podstawowa Nr1 Barlinek,
 • Szkoła Podstawowa Nr4 Barlinek,
 • Szkoła Podstawowa Mostkowo,
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” OREW Barlinek.

Uczniowie wspólnie uczestniczyli w zajęciach „Poranny krąg”. Jest to metoda polisensoryczna – polegająca na wielozmysłowym poznawaniu świata w kontekście zjawisk w danej porze roku.

Zajęcia odbywały się:

 • w przyciemnionej sali,
 • przy zapalonych świecach,
 • uczniowie dotykiem, węchem, słuchem i smakiem poznawali atrybuty danej pory roku.

Celem zajęć było:

 • budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u dzieci,
 • nawiązanie wzajemnych kontaktów, wspólnego przebywania, zabawy, nauki,
 • podmiotowy sposób traktowania dziecka niepełnosprawnego,
 • rozwijanie pozytywnych emocji,
 • integracja dzieci niesprawnych intelektualnie i ruchowo z dziećmi w normie intelektualnej,
 • rozwijanie umiejętności poznawania świata poprzez doznania wielozmysłowe,
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się za pomocą języka, znaków i symboli.

 

Uczniowie szkół, którzy uczestniczyli w zajęciach wykazali się dużą dojrzałością. Doskonale odnaleźli się wśród uczniów niepełnosprawnych. Miały okazję poznać swoich rówieśników, przekroczyć granice związane z ich niepełnosprawnością, otworzyć się na inność – co rozbudziło w uczniach świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa choć różne są ich możliwości.

To były zaczarowane zajęcia. Wspólna nauka, zabawa, relaksacja dostarczyła wszystkim ogromnych emocji. Mamy nadzieję, że zapadną one uczniom w pamięci, a widząc niepełnosprawnego kolegę- uśmiechną się do niego.

Autorzy projektu: Maria Kowalska, Teresa Zielińska

DZIEŃ SPORTU – I EDYCJA

8 czerwca br. na boisku ORLIK przy ul. Leśnej w Barlinku zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych z NDOREW oraz SPdP Dzień Sportu. Intencją organizatorów było stworzenie okazji dla prawdziwie sportowej rywalizacji pomiędzy wychowankami. Impreza rozpoczęła się zapalenie symbolicznego znicza olimpijskiego oraz złożeniem uroczystego ślubowania przez wychowanków, nauczycieli oraz rodziców. Zaproponowaliśmy dzieciom i młodzieży udział w wielu dyscyplinach typowo sportowych: pchnięcie kulą, bieg sprinterski na 50 i 40 m, nordic walking. Odbyły się również zawody w dyscyplinach nie będących dyscyplinami olimpijskimi – rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską. Dla młodzieży mniej sprawnej fizycznie przygotowaliśmy zawody w pokonywaniu przeszkód i wykonywaniu zadań na torach sprawnościowych. Najmłodsi uczestnicy kolorowali sylwetki sportowców różnych dyscyplin. Starsi chłopcy wzięli udział w wieloboju (bieg na 50m, nordic walking, pchnięcie kulą i rzut piłeczką palantową, a zwycięzcą rywalizacji został uczeń Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Paweł Kowalski. W wieloboju dziewcząt (bieg na 40 m, rzut piłką lekarską i nordic walking) zwyciężyła Agata Łukaszek. W gronie uczniów klas I-III zwycięzcami zostali Ilona Koźbiał i Remigiusz Rychlewski. Zwycięzcy otrzymali puchary, wszyscy zaś uczestnicy na zakończenie zawodów otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. W sportowych zmaganiach uczestniczyli również rodzice, dając wzorowy przykład dzieciom.

Zwieńczeniem całodniowej rywalizacji był. mecz piłki siatkowej – wychowawcy kontra Rodzice. Po trzech setach rozegranych do piętnastu punktów, lepsi okazali się wychowawcy, czego im gratulujemy. Ale i reprezentacji Rodziców niczego nie brakowało poza szczęściem w wykorzystywaniu słabych punktów drużyny przeciwnej.

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i wsparcie w trakcie przygotowań i przeprowadzenia zawodów. Dziękujemy Dyrekcji Publicznego Gimnazjum nr 1 w Barlinku za udostępnienie boiska i sprzętu sportowego. Dziękujemy uczniom Gimnazjum za pomoc w ramach wolontariatu. Dziękujemy panu Patrykowi Strychalskiemu za dostarczenie grilla i jego obsługę podczas imprezy. Wszystkim Wychowankom gratulujemy osiągnięć i ducha sportowego oraz życzymy kolejnych udanych startów.