Niepubliczne Przedszkole Bratek

Głównym zadaniem przedszkola jest edukacja, terapia i opieka dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością od 2, 5 roku życia do podjęcia nauki w szkole.

Pracujemy w małych 4-8 osobowych grupach.

Oferta skierowana jest do rodziców dzieci z:

 • niepełnosprawnością umiarkowanego i znacznego stopnia,
 • niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją motoryczną,
 • autyzmem,
 • niepełnosprawnością sprzężoną (zespoły wad genetycznych, mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenia narządu wzroku i słuchu).

W przedszkolu troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi sprawują liczni specjaliści:

 • oligofrenopedagodzy
 • surdopedagog
 • tyflodydaktyk
 • psycholog
 • logopedzi
 • neurologopeda
 • Terapeuci Integracji Sensorycznej
 • specjaliści z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania i komunikacji alternatywnej
 • specjaliści z zakresu rytmiki i tańca
 • specjaliści z zakresu terapii wspomagającej z użyciem psów
 • fizjoterapeuci.

Pobyt dziecka w przedszkolu i rehabilitacja są bezpłatne
i realizowane w godzinach 8.00-16.00
przez cały rok (z wyjątkiem 4 tygodniowej przerwy wakacyjnej)

Szczególnie ważne dla nas jest psychologiczne i pedagogiczne wsparcie rodziny dziecka

Celem nadrzędnym kadry jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa,
 • usamodzielnienie,
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych,
 • usprawnianie funkcji poznawczych,
 • kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Dzieci przyjmowane są w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.