Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczna, pomoc udzielana dziecku niepełnosprawnemu lub nietypowo rozwijającemu się oraz pomoc jego rodzinie w opiece i wychowaniu.

ZAJĘCIA PROWADZĄ WYSOKO WYKWALIFIKOWANI SPECJALIŚCI:

 • PSYCHOLOG KLINICZNY
 • LOGOPEDA / NEUROLOGOPEDA
 • PEDAGODZY SPECJALNI (oligofrenopedagog, tyflodydaktyk, surdopedagog)
 • PEDAGOG O SPECJALNOŚCI WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
 • TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • FIZJOTERAPEUTA
 • SPECJALISTA EEG BIOFEEDBACK
 • INNI, ZGODNE Z POTRZEBAMI

Warunkiem zakwalifikowania dziecka na terapię jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Bezpłatną profesjonalną pomocą mogą zostać objęte dzieci, których rozwój przebiega nieprawidłowo, dysharmonijnie oraz dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością lub nią zagrożone.

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej lub 2-3 osobowych zespołach w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.

Dysponujemy bogato wyposażonymi salami do zajęć indywidualnych i grupowych.

W razie potrzeby terapia może być prowadzona na terenie domu. Mogą w niej uczestniczyć dzieci od urodzenia lub od momentu wykrycia nieprawidłowości w rozwoju do czasu podjęcia nauki w szkole.

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi wskazują, że wcześnie podjęta terapia:

 • ogranicza i spowalnia pogłębianie się niepełnosprawności,
 • pobudza rozwój psychiczny, fizyczny i umysłowy,
 • pozwala w pełni wykorzystać potencjał dziecka,
 • pozwala stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju dziecka,
 • wspomaga rodziców w trudnej pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.