Ludzie o Wielkich Sercach – kolejne przedsięwzięcie!

W dniu 02.09.2017 r. po raz kolejny „Ludzie o Wielkich Sercach” z firmy GASPOL S.A. wsparli Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” poprzez osobiste zaangażowanie, tym razem w „Jesienne porządki w Przedszkolu „Bratek”. W ramach akcji firma sfinansowała zakup, a jej pracownicy przeprowadzili prace montażowe domku gospodarczego, regałów i śmietników na terenie Niepublicznego Przedszkola „Bratek” w Laskowie.  Podłoże pod domek  gospodarczy wykonała firma JPG Sp. z o.o. przedsiębiorstwo budowlane, natomiast grillowe przysmaki ufundowała firma Ozimek. Poza porządkowaniem terenu nie zabrakło sportowych zmagań. We wspólnej pracy i zabawie udział‚ wzięli zaproszeni goście tj.:

  1. Garzyńska Anna – Przedstawiciel Wójta Gminy Przelewice, Referent ds. promocji gminy i współpracy z org. pozarządowymi,
  2. Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek”- Gągało Zofia,
  3. Światłowski Wojciech – Skarbnik Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek”,
  4. Dyrektor SPdP – Staszak-Sulikowska Karolina,
  5. Dyrektor NDOREW – Michno Izabela.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom oraz Pani Sołtys Laskowa Teresie Sędłak za udostępnienie grilla.

Dyrektor NP „Bratek”

Jerzy Drobotko