Szkolenie warsztatowe dla opiekunów – część II

„… samodzielności nie osiągamy z dnia na dzień i nie staje się to na nasze życzenie.”

„Samodzielność jest owocem cierpliwości i wytrwałej zachęty do pracy. Buduje się ją latami, krok po kroku, umiejętność po umiejętności, szansa po szansie.”

Bruce L. Baker

Alan J. Brightman

O rozwijaniu samodzielności oraz barierach jakie temu towarzyszą, rozważali opiekunowie z „Bratka”, którzy na co dzień wspomagają nauczycieli w pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Kolejne szkolenie warsztatowe w ramach zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Bliżej do samodzielności – wsparcie rodzin, opiekunów oraz kadry specjalistycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością w realizacji procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej” poprowadziły Izabela Michno oraz Karolina Staszak-Sulikowska.

E. Malicka