Kontynuacja projektu „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier”

Po wakacyjnej przerwie kontynuowany jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier. W jego ramach realizowane są zadania tj.

  • prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych (gimnastyka korekcyjna, trening kompetencji społecznych, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, sensoplastyka, logo rytmika);
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkola „Bratek”;
  • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Ponadto w ramach w/w projektu odbyło się szkolenie i superwizja kadry Niepublicznego Przedszkola „Bratek” z Panem mgr Jackiem Kielinem ” Jak konstruować indywidualny program Edukacyjno-Terapeutyczny”.