„Z wiatrem i pod wiatr” – w ramach programu Społecznik

W dniu 21 września Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” rozpoczęło realizację projektu pn.: „Z wiatrem i pod wiatr” współfinansowanego w ramach programu Społecznik.

Celem projektu jest zorganizowanie sportowo-przyrodniczych zajęć integracyjnych, na których osoby niepełnosprawne zaprezentują się jako osoby aktywne społecznie i sportowo.

Projekt zajęć integracyjnych ma przeciwdziałając istniejącym w społeczeństwie tendencjom do izolacji osób niepełnosprawnych, które mają prawo do pełnego uczestnictwa i równości w społeczeństwie, pozwolą na zdobycie nowych, cennych doświadczeń i umiejętności, a także stworzyć każdemu dziecku optymalne warunki rozwoju w sferze procesów poznawczych i w sferze emocjonalno-społecznej.

Adresatami projektu są dzieci realizujące obowiązek szkolny w NDOREW oraz uczniowie SP nr 1 w Barlinku.

W pierwszym etapie odbyły się zajęcia przyrodniczo-integracyjne na terenie szkółki leśnej w Moczydle. Pracownicy Nadleśnictwa oprowadzili nas po szkółce, pokazali w jaki sposób dbają o sadzonki, opowiedzieli o życiu leśnych zwierząt. Głównym tematem spotkania były zwyczaje ptaków. Po części edukacyjnej poszliśmy na spacer, podczas którego dzieci zdobywały punkty szukając zdjęć ptaków zamieszkujących Barlinecko-Gorzowską Puszczę.

Każdy uczestnik wycieczki mógł skleić model ptaka, którego puszczaliśmy na wietrze.

Następne spotkanie w ramach projektu odbędzie się na terenie siedziby Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek”, podczas którego odbędą się zawody sportowe.