„Śpieszmy się kochać ludzi…”

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” składają wyrazy żalu i głębokiego współczucia Lordowi Paul,z powodu śmierci syna. Dnia 8 listopada 2015r. odszedł niespodziewanie w wieku 45 lat Szanowny Angad Paul – Dyrektor i współwłaściciel grupy Caparo.

Na zawsze w naszej pamięci pozostanie dzień, w którym gościł On w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek”.W głębi serca liczyliśmy na kolejne spotkania, które już nigdy nie odbędą się.

Angad Paul pozostawił tu cząstkę siebie oraz wiarę w człowieka, wielkie serce, życzliwość i bezinteresowność w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym.

                                                                                        Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku