Wizyta studyjna w Krakowie

W dniach 03-05 lutego 2016 r. nauczyciele Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Barlinku uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie. Jest to placówka, przeznaczona dla dzieci i młodzieży, którzy
z powodu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego lub zaburzeń genetycznych mają specyficzne trudności. Wszyscy uczniowie są niepełnosprawni ruchowo. Z uwagi na specyfikę trudności rozwojowych większość dzieci nie posługuje się mową. Priorytetem pracy w tej szkole jest m.in. rozwijanie samodzielności uczniów poprzez wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.

Nauczyciele wychowawcy, terapeuci oraz logopedzi z Ośrodka z Barlinka mogli z bliska przyjrzeć się pracy krakowskich pedagogów i wzbogacić własne doświadczenia, ucząc się od najlepszych.

W spotkaniu  studyjnym uczestniczyli:

– Michalina Drożdzyńska,

– Ewa Jałoszyńska,

– Joanna Maciejewska,

– Magdalena Lewera,

– Sławomir Przyłucki,

– Tomasz Maga.

Pracownicy NDOREW w Barlinku składają serdecznie podziękowania Panu Januszowi Meryndzie – Wicedyrektorowi ZSS nr 11 w Krakowie, oraz Pani Alinie Smyczek – pedagogowi specjalnemu, logopedzie i terapeucie wczesnego wspomagania rozwoju, za zaproszenie oraz stworzenie możliwości  poznawania dobrych praktyk. Zapraszamy do Barlinka – my też mamy osiągnięcia, którymi chętnie się podzielimy.