Szkolenie z zakresu ICF – Szczecin

W Szczecinie (26-28.02.2016) odbyło się szkolenie dla pracowników, wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
Celem szkolenia zorganizowanego w formie warsztatów, było zapoznanie się z modelem praktycznego zastosowania ICF w tworzeniu i realizacji programów szeroko rozumianej rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szkolenie było prowadzone przez specjalistów reprezentujących kadrę instruktorską Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR, którzy od 2010 r. biorą udział w różnych inicjatywach dotyczących wprowadzania ICF do programów rehabilitacji i aktywizacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych
z niepełnosprawnością. Ponadto zajmują się oni działalnością o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym i badawczym dotyczącą rozwijania ICF w Polsce.

Wśród uczestniczących w szkoleniu organizacji z województwa zachodniopomorskiego nie zabrakło pracowników „Bratka”. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty ukończenia kursu z zakresu ICF.