Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 Modułowy Kurs Bazowy

W miniony weekend, grupa nauczycieli z NDOREW uczestniczyła w szkoleniu : Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 Modułowy Kurs Bazowy. Szkolenie odbyło się w Krakowie. Prowadzący, dr Przemysław Bąbel oraz mgr Ewa Kuliga, dostarczyli najistotniejszych wiadomości z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Uczestnicy szkolenia zdobyli wiele cennych wskazówek i informacji dotyczących technik behawioralnych i ich skuteczności w terapii.

 

E. Malicka