Nabór na 3 stanowiska – asystent osoby niepełnosprawnej

W związku z realizacją projektu „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej ogłaszam nabór na 3 stanowiska: asystent osoby niepełnosprawnej (dzieci w wieku 3-4 lata)

Warunki zatrudnienia:

– umowa zlecenie w terminie od stycznia do czerwca 2017 r. i od września do grudnia 2017 r.,

– do zrealizowania ok. 120 h/m-c,

– stawka 13 zł/h

– dodatkowym atutem będą kwalifikacje w zakresie asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie certyfikatu o ukończonym kursie zawodowym do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej oraz doświadczenie w opiece nad osobami w tym dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności w tym intelektualnej,

– brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– nieposzlakowana opinia,

– brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

 

Termin składania ofert od 13.12.2016 r. do 23.12.2016 r. w Biurze Projektu w Barlinku ul. Szosowa 2B, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Koordynator projektu

Jerzy Drobotko

bez-nazwy           bez-nazwy2    bez-nazwy1