„Kroki ku samodzielności – rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym.”

Bez nazwy

Z dniem 01.04.2017 r  w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom  „Bratek”  realizowane jest  zadanie pod nazwą:

„Kroki ku samodzielności – rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym.”

Jest to  możliwe  dzięki uzyskaniu pozytywnej oceny Wniosku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach Konkursu 2/2016 pn: „ Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym z dnia 24-10-2016.

Zadanie  współfinansowane jest ze środków PFRON.

Projekt realizowany będzie w terminie od dnia 01 kwietnia 2017 r do dnia 31 marca 2019 roku.

Celem Projektu jest miedzy innymi zwiększeniu samodzielności beneficjentów poprzez poszerzenie zakresu usług rehabilitacyjnych oferowanych przez Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy.

Beneficjenci projektu uczestniczą w indywidualnych oraz zespołowych  formach wsparcia:

– Choreoterapia,

– Muzykoterapia.

– Artterapia,

 

– Terapii wprowadzającej alternatywne i wspomagające systemy komunikacji,

– Terapii EEG Biofedback,

_DSC1095

– Fizjoterapii,

– Hipoterapii,

– Terapii na Basenie,

– Dogoterapii.

Zajęcia prowadzi 11  specjalistów a realizacja zadań  koordynowana jest  przez personel administracyjny Projektu.

Specjalistycznym wsparciem objętych jest 60 beneficjentów w wieku od 3 do 23 roku życia. Zgodnie z wymogami formalnymi do Projektu rekrutowani byli dzieci i młodzieży niepełnosprawna z ośrodka. Podstawą uczestnictwa w Projekcie jest posiadanie przez beneficjenta aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

E. Malicka