Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek”, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017r.

http://www.bratek-barlinek.pl/wp-content/uploads/2017/10/zapytanie-ofertowe.pdf

http://www.bratek-barlinek.pl/wp-content/uploads/2017/10/formularz.doc

 

E. Malicka