1%

POMÓŻ NAM POMAGAĆ TYM, KTÓRZY KAŻDEGO DNIA POTRZEBUJĄ OPIEKI I TROSKI

Prowadząc placówki dla dzieci i młodzieży realizujemy: formę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wielospecjalistycznej pomocy udzielanej dziecku niepełnosprawnemu lub rozwijającemu się nietypowo, zajęcia edukacyjne na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej, zajęcia z młodzieżą – w oparciu o program nauczania dla szkoły przysposabiającej do pracy.

002  005 004

Podaruj nam swój 1%
wystarczy w formularzu PIT wpisać:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek
KRS 0000171673

006

Środki zdobyte z 1% przeznaczone zostaną na cele statutowe – rozwój naszych placówek. Przy stale rosnących potrzebach jest to dla nas bardzo istotna pomoc i duże wsparcie.

W najbliższej przyszłości planujemy stworzenie form pobytu i aktywności dla osób dorosłych, co pozwoliłoby na funkcjonowanie całego, spójnego sytemu rehabilitacji, edukacji i opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej starości.

Dzięki hojności ludzi dobrego serca w 2016 roku w ramach akcji 1 %, udało nam się zebrać kwotę: 565.135,91 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, w tym m.in. poszerzenie bazy lokalowej związanej z rozwojem naszych placówek.

WSPÓLNIE UDA NAM SIĘ POMAGAĆ JESZCZE WIĘCEJ, I JESZCZE LEPIEJ!

Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.